ŠPORTNA VADBA

LOKACIJE IN TERMINI V LETU 2021/2022:

- vrtec Gornji Grad:

PON, 15.30-16.30: 3-6 let (vaditelji prevzamemo otroke v vrtcu) = vadbe trenutno ne izvajamo, prijavljenim sporočimo datum začetkajazzy3

PON, 17.00-18.00: 2-4 leta - vadba skupaj s starši = vadbe trenutno ne izvajamo, prijavljenim sporočimo datum začetka

- vrtec Mavčiče (telovadnica v OŠ):

PON, 15.00-15.45: 3-5 let (vaditelji prevzamemo otroke v vrtcu=kuharčki, mehurčki in sovice) = začnemo 4.10.

PON, 15.45-16.45: 5-6 let (vaditelji prevzamemo otroke v vrtcu=barvice) = začnemo 4.10.

- vrtec in OŠ Orehek:

TOR, 15.30-16.30: 3-6 let (vaditelji prevzamemo otroke v vrtcu) - mala t. = začnemo 5.10.

TOR, 16.40-17.25: 2-4 leta - vadba skupaj s starši - mala t. = vadbe trenutno ne izvajamo, prijavljenim sporočimo datum začetka

TOR, 18.30-19.30: punce, 11-15 let - Zumba s Santino - mala t. = začnemo 5.10.

ČET, 15.45-16.45: 3-6 let (vaditelji prevzamemo otroke v vrtcu) - velika t. = začnemo 7.10.

Kids_and_sports

PET, 16.30-17.30: 2-4 leta - vadba skupaj s starši - mala t. = vadbe trenutno ne izvajamo, prijavljenim sporočimo datum začetka

PET, 17.30-18.30: 6-9 let - program: ŽogoVadba - mala t. = začnemo 1.10.

Odločite se lahko za obisk vadbe 1x ali 2x na teden.

- vrtec Sonček, Kranj:

SRE, 15.00-16.00: 3-6 let (vaditelji prevzamemo otroke v vrtcu) = vadbe trenutno ne izvajamo, prijavljenim sporočimo datum začetka

- vrtec Žabnica:

SRE, 15.00-16.00: 3-6 let (vaditelji prevzamemo otroke v vrtcu) = začnemo 6.10.

- vrtec Ježek, Trstenik in OŠ Trstenik (telovadnica v OŠ):

ČET, 13.30-14.15: 6-9 let (vaditelji otroke prevzamemo in jih vrnemo v OPB) - program ŽogoVadba = začnemo 14.10.

ČET, 14.30-15.15: 3-6 let (vaditelji prevzamemo otroke v vrtcu) = začnemo 14.10.

- vrtec in OŠ Besnica:

ČET, 17.00-18.00: 3-6 let = začnemo 7.10.

PET, 15.00-16.00: 6-9 let (vaditelji otroke prevzamemo v OPB) - program ŽogoVadba = začnemo 1.10.

Glavna dejavnost Energetik športa je splošna športna vadba za PREDŠOLSKE in ŠOLSKE otroke. Poteka tekom šolskega leta, od začetka oktobra do konca aprila v telovadnicah na različnih lokacijah. Skupine oblikujemo po starosti, in sicer:
2-4 LETA (vadba skupaj s starši): Vadba otroka z enim izmed staršev, kjer le-ti z nami aktivno telovadijo. Vaditelji in starši otrokom pomagamo pri težjih nalogah, jih varujemo, motiviramo... Igra je njihova najljubša oblika spoznavanja okolja, upoštevanja pravil in premagovanja morebitne začetne zadržanosti. Vadbo pričnemo s tekalno igro, kjer se učimo upoštevati različna pravila, nadaljujemo pa z oponašanjem živali, predmetov ali z razgibavanjem. V glavnem delu vadbe pa telovadimo na poligonu, ki ga imajo otroci najraje. Pri tem razvijajo osnovne motorične sposobnosti: ravnotežje, koordinacijo, natančnost… Ves čas nas spremlja glasba, ob kateri tudi plešemo. V vadbo vključujemo tudi ˝akrobatske˝ vaje, kjer starše naučimo kako rokovati z otrokom pri takšnih vajah. Ob tem prihaja do zelo trdnih vezi otroka s staršem, saj mu mora popolnoma zaupati pri metih, obratih in raznih držah. S takšno vadbo zelo dobro vplivamo na gibalno, socialno in čustveno komponento otrokovega razvoja.
4-6 LET: V teh letih so otroci že bolj samostojni, zato telovadijo sami z vaditelji. Elementarnim igram za ogrevanje dodajamo vedno več iger lovljenja, kjer razvijajo hitrost in koordinacijo gibanja v prostoru... Nadaljujemo z vadbo po postajah, štafetami, poligonom, dvoranskim hokejem, učenjem spretnosti z žogami, obroči, kolebnicami ter drugimi rekviziti ali pa preprosto upoštevamo želje otrok. Največji poudarek je dan športni gimnastiki, saj s tem najbolje vplivamo na telesne značilnosti in gibalne sposobnosti otrok. Sicer pa vsestransko gibalno znanje iz leta v leto nadgrajujemo z zelo raznoliko športno vadbo. Na zaključnih nastopih staršem pokažemo znanje, ki smo ga tekom leta osvojili. Razvoj vztrajnosti, ravnotežja, gibljivosti, preciznosti in koordinacije so najpomembnejši cilji naše vadbe, ki ni tekmovalno usmerjena.
6-9 LET (ŽogoVadba): Otroci v tem starostnem obdobju potrebujejo čim bolj raznoliko športno vadbo, ki pa še vedno temelji na igri. Program je zasnovan tako, da v prvi polovici leta otroci spoznajo splošno športno vadbo, kjer gre za splošni razvoj, gimnastične prvine, atletiko in druge športe, v drugi polovici pa spoznajo čim več športov z žogo (nogomet, odbojko, rokomet, košarko, hokej, badminton…). Otroci tako sami spoznajo, kateri šport jim je najbolj všeč, vaditelji pa po strokovnem opazovanju svetujemo staršem, v kateri šport otroka usmerjati, če pokaže interes. Program je prilagojen starosti otrok in njihovemu motoričnemu znanju.
Med šolskimi počitnicami in prazniki NI vadbe.